Beknopt Rapport 1

ANONIEM "HET LAATSTE AVONDMAAL"


Voor de restauratie


Golvingen zijn merkbaar aan de randen van het schilderij. Verzakking onder aan het schilderij. Overdadig aangebrachte vernis bemoeilijkt de leesbaarheid. De oude vernis glanst te hard en is door de jaren flink vergeeld.
Deze vergeling vernietigt bvb de typische renaissance kleurenperspectief in het vergezicht nl. de warme tinten vooraan en de koude achteraan. Op vele plaatsen zijn verfdeeltjes van het doek verdwenen (bvb. rechts onder).
EQUUS ART , voor de restauratie
Tijdens de restauratie


Detail middenstuk: (de vervuilde en vergeelde vernis is al weggenomen) zware schade op vele plaatsen; deze plaatsen waren uiteraard erg bijgewerkt bij vroegere restauraties. Tal van objecten werden door de over creatieve restaurateur toegevoegd en primitief aanvoelende originele stukken werden overschilderd.

EQUUS ART, tijdens de restauratie
Na de restauratie
EQUUS ART, na de restauratie

 terug | verder