Ruim 20 jaar later constateren we dat de retouches flink zijn nagedonkerd. Het schilderij is gegolfd door onvoldoende spanning. Er is een geprononceerde barstvorming in de kruisvorm naar aanleiding van het viervouwen en ook daardoor zijn er verfdelen afgesprongen.

Het uitgesproken barstpatroon is vergelijkbaar met de levensduur van een schilderij dat meer dan driemaal zo oud is door de extreme omstandigheden waaronder dit doek geleden heeft.
EQUUS ART restauratie
 

 

 

 

   Voor de restauratie

Uit fotografisch onderzoek met raaklicht en UV licht, die door fotograaf Hans Henderickx uit Mol werden genomen, (www.fotoos.be) werd deze schade in beeld gebracht.
De foto's hebben een documentaire waarde die de geschiedenis van het schilderij op een specifieke manier in beeld brengen.
Zij zijn uitstekend vergelijkingsmateriaal doorheen het hele restauratieproces.
 terug | verder