Praktisch•   vrijblijvende prijsoffertes
•   expertises en taxaties, ook voor verzekeringen
•   restauratieduur minimum vier weken
•   beperkt verslag of uitvoerig restauratierapport verkrijgbaar
•   ontvangstformulier waarborgt het eigendomsrecht
•   deontologische regels i.v.m. restauratie worden toegepast
•   Equus-Art transport tot 3X5 meter
•   type schadegevallen: scheuren, haken, gaten e.d.
    verkleuringen, vervuild vernis, tabakaanslag, vergelen e.d.
    afschilferen, barsten, blazen, craquel้, lossen van de verf e.d.
    aantasting door schimmels, micro organismen en houtworm e.d.
    overschilderingen, nagedonkerde herstellingen
    loskomende panelen, verdoekingen e.d.
    nieuwe spanramen, heropspannen e.d.
EQUUS ART, tijdens de restauratie