Restauratie, een verantwoordelijke taak: algemene beschouwing.

Vanuit ethische overwegingen en reflecterend over wat restauratie inhoud, stuit men direct op het aspect van originaliteit. Wat is authentiek, wat is bijgewerkt?

Begrip voor authenticiteit i.v.m. kunstwerken maakt ons dadelijk duidelijk dat welke ingreep we ook plegen ten opzichte van een kunstwerk, deze altijd met respect voor het origineel moet gebeuren. Het geschonden beeld terug leesbaar (genietbaar maken) is uiteraard inherent aan de restauratie. De manier waarop gerestaureerd wordt is vaak niet te verantwoorden omdat elke ingreep in principe reversibel van karakter moet zijn maar het niet altijd is.
EQUUS ART restauratie
Conserverende maatregelen dienen eerst getroffen om het kunstwerk zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat te behouden. De methoden en de materialen waarmee gewerkt wordt moeten van een intense duurzaamheid getuigen en dan nog principieel omkeerbaar zijn, zelfs na vele jaren. Pas dan is een restauratie ethisch te verantwoorden.
EQUUS ART restauratie
Voor elke schade aan het kunstwerk is er een oorzaak. Het begrijpen en inzien van hoe de schade is ontstaan (diagnose stellen), leert ons veel om een aangepast en strategisch restauratieplan op te stellen. Het plan dient ondersteund te worden door verantwoorde conserveringsmaatregelen.
EQUUS ART restauratie
Het is vanzelfsprekend dat voor elke restauratie er in overleg met de eigenaar van het kunstwerk een gepast restauratieverloop wordt opgesteld. FinanciŽle overwegingen in acht genomen kunnen gewoonlijk verschillende verantwoorde mogelijkheden aangeboden worden.

De uiteindelijke doelstellingen van de restauratie worden besproken met de opdrachtgever. Afhankelijk van de aard van het te restaureren schilderij kan een illusionistische retouche noodzakelijk zijn, anderzijds kunnen tussenoplossingen van integratie voor handen liggen.