Van opdracht naar realisatie



Glas-in-lood is een typische toegepaste kunstrichting.

Deze monumentale discipline vraagt vooreerst naar een studie in sito. Samen met de opdrachtgever, binnenhuisontwerper of architect wordt de situatie in zijn architecturale omgeving grondig bekeken.

Vanuit deze elementaire gegevens worden enkele zwart-wit voorstudies in lijn ontworpen. Deze studies beperken zich tot het aftasten van het thema binnen de gestelde architecturale condities. .In deze fase wordt een basisstijl vastgelegd om verder op te bouwen. Een richtprijs wordt gegeven.

 terug |  verder